DCCCO Coop -Paano MagLOAN?

Share:
Ang DCCCO ay nakatulong sa pagpapalabas ng pagbubuwis sa interes ng mga miyembro ng kooperatiba sa mga deposito na isang milyahe sa kasaysayan ng kooperatiba at nagpapatuloy sa malakas na presensya nito sa komunidad bilang isa sa mga Nangungunang Bilyunaryo ng Kooperatiba sa Pilipinas ngayon.  Ang matatag at maayos na operasyon ng DCCCO, mabuting pamamahala, mga programa at proyektong panlipunan ay nagpalakas sa tiwala ng publiko sa mga kooperatiba.

Sa kasalukuyan, ang DCCCO ay naglilingkod sa mahigit 75,000 na miyembro sa walong (8) sangay nito sa Negros Island Region at Siquijor at may kabuuang asset na 2.7 bilyon. Ang DCCCO ngayon ay nagmamadali dahil sa pinagsamang pagsisikap ng mga miyembro, opisyal at empleyado. Ang mga lider ng DCCCO, ngayon at ngayon, ay napatunayan na matatag at determinado sa pagkuha ng DCCCO sa mas mataas na antas sa mga miyembro na nasa isip at laging nakaugat sa mga pinahahalagahang Kristiyano na itinataguyod ng mga Tagapagtatag at ang mga karanasan at mga aral na natutunan sa loob ng mga taon.

Regular membership ay kailangan nasa 18-65 taong gulang. Kailangang ang pagdalo sa Seminar sa Edukasyon ng Pre-Membership (PMES). Kinakailangan ang pre-registration. Dalawang (2) mga PC. 2 "x 2" na kulay na mga larawan (kamakailang). 2. Nakumpleto ang Form ng Application para sa Regular Membership (na may pirma ng 2 DCCCO miyembro na may mabuting katayuan (MIGS) bilang mga sanggunian) 3. Certified photocopy ng alinman sa mga sumusunod (orihinal ay dapat iharap) Birth Certificate R Kontrata ng Kasal R Passport R Lisensya sa Pagmamaneho R Postal ID R Company ID R SSS o GSIS o COMELEC ID 4. Pinakamababang kinakailangang pagbabayad ng Php2,000.00 para sa ganap na pagiging miyembro. Ang minimum na halaga na kinakailangan para sa pag-apruba ng pagiging miyembro ay Php700.00

Para naman sa mga Associate Membership edad 7 hanggang 17 taong gulang. Kailangan ng dalawang (2) mga PC. 2 "X 2" na may kulay na mga larawan (kamakailang). 2. Pormularyo sa Pagsusumite ng Membership para sa Associate Membership. 3. Certified photocopy ng alinman sa mga sumusunod (orihinal na dapat iharap): Certificate ng Kapanganakan ,ID ng Paaralan , Pasaporte 4. Minimum na kinakailangang pagbabayad ng Php250.00.

Samantala para naman sa Espesyal na Pautang: Mga Produkto ng ALLIED SERVICES a. Pang-agrikultura, Anibersaryo, Appliance,  Negosyo , Kalakal , Pang-edukasyon, Pabahay , Alahas,  Pagsisiyasat , Matrimonial, Medical / Health Care ,  Memorial, Pagtubos,  Residential , Lot na Pautang , Paglalakbay,  Sasakyan , Revolving Special Credit Line (RSCL) , Salary / Pension (ATM) Salary (MOA / ATM) ,  Pagbabayad ng Pautang para sa Mga Sasakyan , Back-to-Back / Loans Against Deposit (LAD),  Medical / Health Care (Emergency Loan) , Damayan Program , Plano ng Proteksyon sa Pautang ,  Medikal-Dental-Optical Care , Program sa Scholarship, Tulong at Rehabilitasyon , Galing sa Ekolohiya ng Ekolohiya, Programa sa Pamilya ng Pamilya , Mga Pagsasanay sa Kakayahan para sa mga IGPs,  Mga Pagpapayo sa Loan , Bahay at Lot na Programa , Credit Union Micro-Finance Innovation (CUMI) Program na l. M. Programa ng Aflatoun.

Para sa Regular Savings, kailangan ng  average na araw-araw na balanse upang kumita ng interes - P1,000.00,  minimum na kinakailangan para sa mga layunin ng MDAB sa oras ng pagkamatay - P500.00, kumikita ng interes ng 3% na na-compute na buwanang compounded quarterly. At sa Mga Savings ng ATM: average na araw-araw na balanse upang kumita ng interes - P 1,000.00. Ang mga balanse na bumaba sa ibaba P 500.00 ay bayad na bayad sa serbisyo na P5.00.Kumikita ng interes ng 3% na na-compute na buwanang compounded quarterly. Mga Savings ng Equity , average na araw-araw na balanse upang kumita ng interes - P1,000.00; Maaaring gamitin para sa mga layunin ng pag-upa kung ang kabisera ng kabahagi / fixed deposit ay umaabot sa PhP 20,000.00 Hindi maibabalik maliban kung ang pautang ng miyembro ay ganap na binayaran o para sa buong pagbabayad ng pautang
1 comment:

Hello,

Salamat sa iyong pagbisita dito sa aming blog. You have any suggestion or comments, please use our comment box.