Anong Mangyayari Pag Tumalbog Tseke Mo?

Share:
Ano ang mangyari kapag tumalbog ang check mo?

ANG HINDI mo pagdedeposito ng pondo para sa tsekeng iyong ibinigay bilang garantiya sa iyong utang ay magiging sanhi ng pagtalbog nito sa oras na ito ay ipapapalit o ipa-encash sa bangko. Kung ganito ang mangyayari, maaari kang ireklamo sa paglabag sa Batas Pambansa Bilang 22 (BP 22), ito ay isang kasong kriminal. Ipinagbabawal ng nasabing batas ang pag-iisyu ng talbog na tseke. Itinatakda rin ng batas na ito ang karam-patang kaparusahan na pagkakulong at multa ng sinumang lalabag dito.
 Ganun pa man, kung ang nasabing tseke ay ipina-encash o pinapalitan sa bangko pagkaraan ng siyamnapung (90) araw, mula sa petsang nakalagay rito, hindi na saklaw ng nasabing batas ang transaksyong ito. Samakatuwid, hindi na mapaparusahan ang taong nag-isyu ng tseke sa sandaling ito ay tumalbog, kung ito ay hindi ipina-encash sa loob ng nasabing panahon. Subalit, hindi naman ito nangangahulugan na wala na siyang obligasyong bayaran ang halagang nakalagay sa nasabing tseke.

Maari kang sampahan ng kasong sibil para obligahin ka ng korte na bayaran ang iyong utang. Kung ito ay ginagawa mo na, maaaring maging walang saysay ang paghahain ng kasong sibil sa korte sapagkat ikaw ay nagbabayad naman na. Sa kabilang banda, kung ang tseke ay napasuklian sa loob ng nasabing panahon at ito ay tumalbog, maaari kang sampahan ng kasong kriminal sa paglabag sa BP 22. Sa sandaling ito ay maisampa na sa korte, itinuturing ng batas na ang sibil na aspeto nito ay kasama na ring naisasampa.

Ano ang mga legal consequences of bouncing a check? Ito ay labag sa batas na magsulat ng isang tseke kapag alam mo na hindi ito malinaw (kahit na ang mga bagay ay malabo pagdating sa mga check na na-post noon). Kung hindi mo malinaw ang mga bagay-bagay nang mabilis, maaari mong harapin ang sibil,kailangan mong magbayad ng mga multa.The legal consequences for writing bad checks vary from state to state and depend on the circumstances. 


Ang  civil charges ay nagreresulta sa dagdag na gastos,  kaya pinakamahusay na kumilos nang mabilis. Kung sila ay matagumpay na nagdadala ng isang kaso laban sa iyo, maaaring kailangan mong magbayad ng mga legal na bayarin, singil sa serbisyo, o parusa batay sa halaga ng orihinal na tseke (dalawa o tatlong beses ang halaga ng tseke, halimbawa). Ang mga criminal charges ay may malubhang epekto sa iyong criminal record, maaaring magresulta sa oras ng pagkabilanggo, at malamang na magkaroon ng mas mataas na multa.

Ang  filing fees ay karaniwang hindi kinakailangan para sa mga kaso. Isang malaking deterrent laban sa pagpapalabas ng mga tseke ay ang banta ng isang warrant of arrest na inisyu sa sandaling ang kasong kriminal ay isinampa sa korte. Hindi na ito totoo. Walang ipinag-utos na warrant of arrest maliban kung ang akusado ay hindi lumitaw kung kinakailangan ng korte. Kahit na isang kaso sa kriminal sa ilalim ng B.P. 22 ay isinampa, ang korte ay hindi maaaring mag-isyu ng isang order ng hold-departure. 

Ang lahat ng mga paglabag sa batas, anuman ang halaga na kasangkot, ay isinampa lamang sa mga korte ng metropolitan trial courts. Ang mga hukuman na ito ay hindi maaaring mag-isyu ng isang order ng hold-departure. Ang mga korte ay may discretion of imposing: (a) pagkabilanggo lamang; (b) pagmultahin lamang; O (c) pareho. Posible na ang isang multa lamang, nang walang pagkabilanggo, ay ipapataw. 

Ang taga-isyu ay hindi awtomatikong mananagot dahil lang sa tsek ay "bounced". Ang tseke sa pangkalahatan ay "bounces" kapag dishonored upon presentment (ang mga kadahilanan ay kinabibilangan ng: (sarado ang account, drawn against insufficient funds or DAIF). Gayunpaman, ito ay kailangang-kailangan na ang issuer ay dapat maabisuhan in writing  tungkol sa, fact of dishonor at mayroon siyang limang (5) araw mula sa pagtanggap ng nakasulat na paunawa na kung saan upang bayaran ang halaga ng tseke o gumawa ng mga kasunduan para sa pagbabayad nito.


Ang ilan sa mga problema na maari mong kaharapin ay kapag nagbounced ang iyong tseke ay: pagbabayad ng maraming bayarin (kapwa sa iyong bangko pati na rin sa sinumang sinulat mo sa tseke. Maaaring isara ng iyong bangko ang iyong account, at maaaring tanggihan ka ng iba pang mga bangko bilang isang customer. You’ll end up in databases used by banks and retailers, making it harder to open accounts and write checks in the future.  Ang bawat state  ay may iba't ibang mga batas kung paano hahawak ng mga bounced check, ang mga parusa, at mga limitasyon.

Nasa batas ng Pilipinas na walang makukulong sa hindi pagbabayad ng utang ngunit kung ang utang ay gawa ng talbog na tseke o may panloloko, pwedeng ipakulong ang umutang.  Ang violation ng Batas Pambansa Bilang 22 otherwise known as Anti-Bouncing Check ay hindi nagpaparusa sa hindi pagbabayad ng utang. Ang pinaparusahan ng batas na ito ay ang pag-iissue ng tseke na talbog na nakakagulo sa banking industry at nakakaapekto sa banking at financial system ng Pilipinas.

Kung kaya dapat mag-ingat sa pag-issue ng tseke at siguraduhin na meron itong pondo dahil mere bouncing ng check ay violation ng BP22 and good faith is not a defense.

No comments

Hello,

Salamat sa iyong pagbisita dito sa aming blog. You have any suggestion or comments, please use our comment box.