LANDBANK -How to Open an Account?

Share:
Maraming iba’t-ibang uri ng savings account sa Pilipinas. Depende sa pag-gamit sa araw-araw, ang iba dito ay maaaring angkop para sa iyo. Ano mang uri ng savings account ang kailangan, ilan sa mga maaaring paggamitan ng savings account ay para sa emergency kung may nangangailangan sa inyong pamilya ng medikal na solusyon o kung sakaling ikaw ay mawawalan ng trabaho, mahalaga ang savings account dahil ito ang makakatulong sa’yo sa oras ng pagka-gipit o sa oras na gusto mo pang palaguin ang iyong pera para pampuhunan sa isang negosyo o makapagpuhunan.

Ang Landbank ang isa sa pinaka most visited and famous local bank dito sa Piliinas. Ito rin ang official depository bank of the Republic of the Philippines. They offer various opportunities to investors at mga Pilipino na gustong mag ipon at invest ng kanilang pera. Ang kailangan mo lang para makapagbukas ng Landbank savings account requirements ay 2 valid ID, 1×1 ID picture, TIN number or TIN ID at Proof of billing. Ang nabanggit na mga requirements applies  to ATM and Passbook savings account in Landbank.


Sa Landbank ATM Savings account kailangan ng Initial Deposit requirement na P500, Required balance to earn interest: P500, Interest rate: .250% p.a., Maximum withdrawal amount per day: P50,000 .Samantala sa Landbank Passbook Savings account, kailangan mo ng Initial Deposit requirement na P10,000, Required balance to earn interest: P10,000, Interest rate: .250% p.a.


Pagkatapos makapagdecide kung anong type of savings account in Landbank na gusto mong buksan(ATM or Passbook), bisitahin ang pinakamalapit na Landbank branch sa iyong lugar. Kapag nakapagpasya na ay dalhin ang mga nasabing requirements at magpunta sa New Account Section at fill upan ang application form at kumpletuhin ang lahat na impormasyon.Idoble check bago ipasa. 


Once done, isubmit ang application form kasabay ng mga  requirements at ng  initial deposit (P500 para sa ATM at P10,000 para sa  Passbook).Ang bank teller will check and verify the application form and the information. They will process the application and encode on their system.Pagkatapos ay bibigyan kayo ng receipt or confirmation slip and will advise na pwede mo ng maclaim ang iyong passbook. Para sa  Landbank ATM savings account, pwede itong release within the same day pagkatapos ng iyong application depending on the branch.


Sa Easy Savings Plus this is a premium savings account. Ang interest rates offered are higher than the regular savings account. The interest rates are tiered and are based on the average daily balance levels.Kailangan mo lang ng minimum initial deposit na P20,000. At sa High-Yield Savings Account, ito ay ang Peso savings account where the funds of a specific amount will have pre-determined rates for a fixed term. The passbook serves as a proof of the deposits made. 


This account is meant for institutional clients only.Nanganagilangan ito ng minimum initial deposit na P1,000,000. Meroon din na US Dollar Savings Account an interest-bearing account and you will have to present your passbook for making withdrawals and deposits. Individual – USD100 Institutional – USD1,000 ang minimum initial deposit nito. Samantala ang Renminbi Savings Account is a third currency deposit account. You are required to present your passbook for making deposits and withdrawals at kailangan ng CNY2,500 minimu initial deposit.


Ang LANDBANK savings account can be opened by: Applicant must be at least 7 years old, not be suffering from a legal disability.Marunong magbasa at magsulat, residente, individual, single proprietor.Samantala sa Regular Passbook Savings Account - Institutional: Private corporations, partnerships, cooperatives, associations, and other registered organizations, Government Owned and Controlled Corporations, Government line agencies, at Local Government Units. Sa US Dollar Savings Account - Institutional: Government line agencies, Government Owned and Controlled Corporations, Local Government Units at Private corporations, partnerships, cooperatives, associations, at iba pang registered organizations.  


Pwede ka rin mag apply through Phone and to know more about the account and find out the process to apply and initiate it.You can enter your details on the LANDBANK website and leave a message, the bank representative will give you a callback and guide you through the application process. Pwede ring Face-to-face: You can find the closest LANDBANK branch on the LANDBANK website and visit the branch where you can meet with the bank representative and learn more about the account before applying for it.

No comments

Hello,

Salamat sa iyong pagbisita dito sa aming blog. You have any suggestion or comments, please use our comment box.