AXA LIFE -KNOW MORE ABOUT THEM

Share:
AXA LIFE

Ang Axa Life ay isang insurance company, kadalasan naririnig natin itong klaseng kompanya. Ang kanilang layunin ang maseguridad ang hinaharap ng kanilang kliyente sa pamamgitan ng pagtatabi ng pera para sa magsilbing ipon nila. Ang kagandahan nito ang perang binabayad rito  ay makakaipon ng interes pagdating ng takdang panahon. Halimbawa maraming klaseng insurance ang napapaloob sa AXA life pero ang pinaka karaniwan ay ang life insurance .Sa klasipikasying ito madalas ay ang maiiwang pamilya sakaling ang taong kumuha ng insurance ay sumakabilang buhay kaya tinatawag itong investment.
Sa pammagitan ng life insurance na ito maaring  matamasa ng mga kapamily ang mga sumususunod na benepisyo:
1. Pakabayad sa utang at buwis
2. Makakatulong para mamalagi sa magandang stado ang inyong pamilya.
3. Maipagpatuloy ang mga pangarap para sa pamilya.
4. May pagkukunan ng pera kakailanganin sa oras ng sakuna.

Para sa kuwalipikasyon kung paano makakuha ng insurance narito ang mga hakbang:

1. Pumunta sa pinakamalapit na opisina nila para mag fill up ng application form o kaya puwede din ang online application gamitin ang website na ito MyAXA Ion..
2. Kailangang hinatyin ang approval ng application sa llob ng dalawang araw.
3. Pag ito ay naaprobahan may maipapadalang policy contract sa inyong billing address.

Ito ang mga pangunahing impormasyon para makakuha ng insurance para sa iyo at iyong pamilya. Para sa karagdagang impormasyon maaring dumulog sa kanilang opisina para makausap ang kanilang agent.

No comments

Hello,

Salamat sa iyong pagbisita dito sa aming blog. You have any suggestion or comments, please use our comment box.