Enterprise Bank -Kilalang nagpapa-UTANG

Share:
ENTERPRISE BANK

Ang Enterprise bank ay banko na karaniwang makikita sa probinsya kung saan ito ay nagsisilbing malaking katugunan sa pangangailangan ng mag taong nakatira dun, sa dahilang malayo sila sa sentro ng kabihasnan. Matatagpuan ang kanilang mga sangay sa Mindanao at Cebu.
Ang bankong ito ay may proyektong magpahiram ng pera sa mga maliliit na negosyo at sa mga taong mayroong account bilang pribilehiyo. Ang mga sumusunod ay ang mga iba’t ibang kwalipikasyon ng loan na kanilang binibigay:

PRODUKTO KLASE NG LOAN HALAGA NG PUWEDENG ILOAN TERMINO NG LOAN

1. Small Business Loan
Para sa karagdagang kapital sa negosyo, o gamiting pambili ng mga paninda tulad ng mga makina na kailangan sa negosyo.

Para sa halagang puwedeng i-loan ito ay P50,000.00 hanggang P1,000,000.00. Para sa mode of payment maari magsimula mula 2 hanggang 180 buwan.

2. Back to Back loan
Para sa karagdagang kapital sa negosyo, o gamiting pambili ng mga paninda tulad ng mga makina na kailangan sa negosyo. Tinatawag din Hold –out loan. Para sa halagang puwedeng i-loan ito ay P1,000.000.00 hanggang P5,000,000.00. Para sa mode of payment Mula 2 hanggang 36 buwan.

3. Enterprise Business loan
Hold –out loan , ito ay maaring hiramin ng mga kliyente ng banko ang kanilang deposito sa banko. Ang 80% ng nilalaman ng account or kaya ay mas mataas. P5,000,00.00 ay maaring hiramin , alin man dito ang mas mataas. . Para sa mode of payment Mula 12 na buwan hanggang 360 na araw.
4. Loan against ADB on deposits
Mga may maliit na negosyo na mayroong account sa banko. P50,000.00 hanggang P1,000,000.00 ay maaring hiramin. . Para sa mode of payment 6 buwan hanggang 180 na araw.

Mayroon din tayong tinatawag na Salary loan para sa mga DEP-ED teachers, 
Ang sumusunod ay ang mga requirements na kailangan:
1. Tatlong buwang payslip
2. Kopya ng teacher’s appointment (dalhin ang orihinal na kopya para maging basehan )
3. Kopya ng Updated Service Record
4. Proof of Billing
5. Dalawang Valid Id at 4 2x2 ID picture
Dalhin lamang ang mga nabanggit na requirements  pinakamalapit na sangay ng banko , para sa pagproseso ng loan kung ito man ay naaprobahan . Ang kanilang layunin ay makapagbigay benepisyo sa mga may negosyo ay guro na gustong makahanap ng karagdagang pagkakakitaan.

No comments

Hello,

Salamat sa iyong pagbisita dito sa aming blog. You have any suggestion or comments, please use our comment box.