MAYBRIDGE FINANCE AND LEASING - KILALANIN

Share:
MAYBRIDGE (ASIA) FINANCE AND LEASING INC

Ang pangalan ng kompanya ay kinuha sa kanyang layunin na bigyan ng tulay ang pinansiyal na pangangailangan ng tao lalo na ang mga taong walang account sa banko.
Sila rin ay microfinance subsidiary sa Toronto, Canada at ito ay legal.

Narito ang mga kwalipikasyon:
1. Regular na empleyado sa isang kompanya
2. Dapat nakapagtrabaho na ng anim na buwan at kasalukuyang nagtratrabaho sa kompanyang kinabibilangan sa kasalukuyan.
3. Edad ay dapat 21 hanggang 60 years old.

Mga pangunahing requirements:
1. Dalawang valid Id (company and government ID) xerox at may kasamang tatlong pirma sa tabi nito.
2. Pinakabagong Payslip
3. Barangay clearance o kaya ay proof of billing.

Para sa kanilang produkto ito ay ang mga sumusunod:

1. The blue collar segment

Ito ay short-term amortized loan para tustusan ang edukasyon, pangangailangang medikal, pagpapaayos ng bahay, at sa mga hindi inaasahang pangyayari para sa ,mga empleyado at kasama na rin ang mga propesyonal tulad ng Doctor , dentista .
Maliban sa pangunahing requirements may karagdagan pang mga kailangan tulad ng mga sumusunod:

1. Kompletong application form
2. BIR 2316
3. Pinakabagong Certificate of Employment
4. Pinakabagong Latest Credit Card Billing Statement
5. Authorization Letter para makakuha sila ng impormasyon sa Bank Accounts mo.

2. Enterprise loan
Para sa mga self-employed ( negosyante at propesyonal) . ito ay para sa mga may negosyo na gustong palaguin o kaya  ay sa mga  propesyonal na nangangailangan ng karagdagang kapital Maliban sa pangunahing requirements , may karagdagang kailangan isumite:

1. Kompletong application form
2. Pinakabagong Annual Income Tax Return with Audited FS
3. Pinakabagong DTI Registration / SEC with GIS
5. Pinakabagong Mayor's Permit
6. Pinakabagong 6 months Banks Statement
7.Pinakabagong Credit Card Billing Statement
8. Latest Utility Bill (Residence)
9. Latest Utility Bill (Office or Warehouse)
10. Listahan ng Suppliers and Customers
11. Authorization Letter para makakuha sila ng impormasyon sa Bank Accounts mo.

3. Migrant workers

Ito ay short-term amortized loan para tustusan ang edukasyon, pangangailangang medikal, pagpapaayos ng bahay, at sa mga hindi inaasahang pangyayari Para ito sa mga nag tratrabaho sa ibang bansa at kasama na rin ang mga gustong mag aral at makakuha ng mga kasanayan na maaring magamit sa trabaho. Para sa mga dokumento maaring makipag ugnayan sa kanilang opisina na matatagpuan sa
2nd Floor, Iriz One Corporate Center 5 Meralco Avenue, Pasig City, Philippines, maari rin ninyo silang e email sa
service@maybridgeasia.com o tawagan sa (632) 942-7056.


2 comments:

Hello,

Salamat sa iyong pagbisita dito sa aming blog. You have any suggestion or comments, please use our comment box.