Loans Para sa Mga Taong May Bad Credit

Share:
Lahat tayo ay may kinakaharap na mabibigat na pasanin sa buhay, subalit hindi ito ang katapusan ng lahat, ito ay panimula lamang  ng panibagong simula ng ating buhay. Ang kadalasang kaakibat ng pasaning ito ay ang usaping pinansyal. Ito ang kadalasang  tanong ng nakakarami nating mga kababayan, kung paano sila makakautang gayong mayroon silang hindi magandang credit history.

Kung yung may magagandang credit history ay nahihirapang makakuhang muli ng pautang, paano na kaya silang may hindi magandang credit history, yan ang kanila ding pinangangambahan. 

Mayron akong Bad Credit History -Paano ako makapag-apply ng Loan?

Ang hindi magandang credit history ay isang indikasyon lamang ng kabiguan sa pagbabayad.  Subalit wag mag-alala, may mga paraan upang mawala ang balakid na ito at may mga paraan upang muli kang makautang at mayroon kang mapagpipilian, kabilang na dito ang iyong mga kamag-anak at kaibigan na nakakilala sayo ng lubos na maaari kang makautang ng walang interes.

Subalit lagi mo ring tatandaan na kahit sila pa ay iyong mga kamag-anak o kaibigan mahalaga pa ring tumupad sa kung anu ang iyong naipangakong araw ng pagbabayad. Kung sakali naman na wala ni isa man sa iyong mga kamag-anak o kaibigan ang iyong mauutangan may mga lending company naman na maaari mong lapitan na hindi kabilang o miyembro ng credit information bureau. 

Paano mapapabuti ang iyong bad credit history? 

May tatalong paraan upang maisaayos ito, kailangan lamang ng paunti unting paghakbang upang ganap na maisaayos ito.

Una, magkaroon ng talaan ng iyong utang upang mamonitor ang bawat galaw nito, maging ito man ay late payments, sapat o sobrang bayarin sa itinakdang utang -sa ganitong paraan madaling maiiwasan ang pagliban ng pagbabayad.

Ikalawa, magbayad sa itinakdang araw o petsa ng pagbabayad ng inutang -sa ganitong paraan maiiwasan o mababawasan ang mga hindi inaasahang dagdag singil sa utang, o kaya naman ay humiling sa iyong bangko ng isang paalala maging ito man ay text na mensahe o sa email, kapag malapit na ang araw ng iyong pagbabayad o di naman kaya ay awtomatikong ibawas ito sa iyong bank account na magiging mas magaan at mabuti dahil sa hindi na kakailanganin pang pumunta  ng opisina o bangko upang doon ay magbayad.

Ikatlo, iwasan ang paggamit  ng credit card upang mabawasan ang dagdag na bayarin. Malaki ang maitutulong ng tatlong pamamaraang ito upang gumanda ang iyong dating bad credit score.

No comments

Hello,

Salamat sa iyong pagbisita dito sa aming blog. You have any suggestion or comments, please use our comment box.