CashMaya

Share:
Bagong lending app ito ngayon sa playstore. Nasa 13 individuals palang ang sumubok sa app na ito. Halos lahat ng feedbacks at ratings ay puro positibo. Sana tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng magandang serbisyo. Kung kayo ay naghahanap na mahihiraman, maaari nyo itong subukan. Laging tandaan na kapag marunong umutang, dapat marunong ding magbayad para walang problema sa bandang huli.


Product introduction
Loan amount: ₱ 8,000.00 - ₱ 10,000.00
Loan term: 91 days (shortest, including renewal time) - 120 days (longest, including renewal time)
Maximum APR: 20%
Transaction Fee: 0
Other fees: we will charge one time sign fee, service fee(per transaction). Minimum 10%, Maximum 20%Interest calculation
If your loan amount is ₱ 10,000, APR is 20%,service fee is 10% and the term is 91 days. on the due date, the amount payable is ₱ 11,498.6 (10,000 * 20% / 365 * 91 + 10,000 + 10,000*10%).
If your loan amount is ₱ 10,000, APR is 20%,service fee is 20% and the term is 91 days. on the due date, the amount payable is ₱ 12,498.6 (10,000 * 20% / 365 * 91 + 10,000 + 10,000*20%).

User Requirements
Age : 18+

How to apply? 
1) Install cash loan app Easy Peso and register with your own phone number.
2) Fill out peso loan application form. 
3) Wait for cash loan approval.
4) Claim your personal loan.

No comments

Hello,

Salamat sa iyong pagbisita dito sa aming blog. You have any suggestion or comments, please use our comment box.