Pinoy Peso To Jeepney Credit

Share:
Kaugalian na ng mga lending app ang magpalit ng bagong pangalan kapag may napansin sila na hindi maganda lalo na sa bugs at sa mga hindi magandang reviews mula sa mga client nila. Isa sa halimbawa nito ay ang Pinoy Peso. Iba ang developer ng Pinoy Peso at ang Jeepney Credit.

Maaaring ang dahilan sa pagpalit nila ng app ay ang bug na naidulot nito sa management at sa client. Based sa mga feedbacks mula sa mga nag RUN ng apps, madaming bugs kapag hindi ang lending company ang gumawa ng apps, binibili lang nila ito sa mga nagbibinta ng apps sa internet.Ang Pinoy Peso ay hindi pa naman katagalan. Kalalabas lang nito sa Playstore pero nagpalit agad sila ng app at sa ibang developer pa nila ito kinuha. Ibig sabihin may problema sa app ni Pinoy Peso kaya napilitang palitan. Dahil sa bugs na iyo, marami ang approved sa kanilang loan pero hindi nakakakuha ng pera. Nahihirapan ang iba sa pakikipag communicate sa kanila.

Wala pa namang maraming bag reviews ang Pinoy Peso pero marunong din ang may-ari nito. Hindi na sila nag-antay pa na dumami ang bad reviews saka magpapalit ng app para hindi masisira ang kanilang imahe pagdating sa kanilang mga client.

Ang problema ngayon, mukhang ang bugs sa Pinoy Peso ay nalipat pa rin sa Jeepney Credit. Marami din kasi ang approved ang kanilang loan pero pagdating nila MLhuillier, hindi nila ito makukuha dahil ERROR. Isa kaba sa nahihirapang makukuha ang inyong loan? Huwag mag-atubiling i-SHARE ito sa amin by using our comment section sa ibaba.

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Jeepney Credit, inaanyayahan namin kayong basahin ang mga impormasyon tungkol sa kanila sa ibaba.

Jeepney Credit is a newly invented Fintech platforms in the Philippine,A cash loan lending platform in the Philippines which provides safe, affordable and fast cash loan online services for people to get peso loans. Contact us for cash lending and online loan service from us. We provide help to those who need fast cash lending service, and our strategy of low interest rate on peso loan helps you keep your financial status on track.

Loan Term: More than 91 days
Interest: up to 10% 
Fee:25%
Amount:Up to 10000 Peso
For example, if you lend 10000 peso for 1 year, your total repayment will be 10000*(10%+25%)+10000=13500
Features:
Easy to Apply: A few steps to fill out the application online no need to go out to signed contract paperless
Disbursement: Once you get approved just wait for 30 minutes to 1 hour to disbursed money

Low Interest Rate: For those who have a good record on Jeepney Credit will get the lowest interest rate.
Faster to Re-loan: Once the customer repays their loan, you will be eligible to re-loan
Quick Help: Customer Service Representative will help you for all the concerns on your loan immediately
Safe and Secure: Jeepney Credit will protect all the customer information and keep it confidential

Who can apply for Jeepney Credit?
A Filipino citizen who is least 18 years old and up
A person who has at least government ID 
A person who is currently employed and have stable source of income.

How to apply?
Find Jeepney Credit on Google play Store download and install for free
Register with your mobile number, easy way and fastest application to apply
Provide your identity information and uploading ID and required document, no paperwork needed!
Choose your desire loan amount and preferred payment term
By applying your loan on Jeepney Credit system, immediately you will receive a SMS to confirmed your loan application
Expect call from one of the agents to verify your loan information
For granted application you will receive SMS within 24 hours and claim in nearest merchant partner
Approval process within 1 to 3 working days
Easy to see the loan status by login on system
Term of borrowed money will start when you received approval notice.

When you get money after approved?
From 8-30 – 6:00pm, you can get your money after 30mins.
But if you will be approved after 6:00pm your money will be uploaded on the following day

How to received cash loan?
Claim your cash loan personally on the store you’ve chosen merchant partner M-Lhuillier, Palawan express or received on Gcash or CoinPh.
We strive to get more merchant partners so that there will be tons of outlets available.

How to Repay loan?
User will be notified the deadline by SMS or Telephone calls to repay their personal loans or repay via online options:
7-Eleven: Go to nearest 7-Eleven and repay via CLIQQ machine
M-Lhuillier: Go to nearest M-Lhuillier fill out needed information on bills payment form 
ECPAY: Go to ECPAY, fill out needed information on bills payment form
GCash: Open your Gcash app, click pay bills to access loans option

After Repay Loan:
Jeepney Credit will automatically be received proof of payment and it will automatically clear the record system and treat you as paid.
Once you paid it back you will eligible to re-apply again for your next loan
Jeepney Credit allows early repayment

Para mahanap agad ang Jeepney Credit sa Playstore, please sundan nyo lang po ang link na ito: http://bit.ly/JeepneyCreditApp

No comments

Hello,

Salamat sa iyong pagbisita dito sa aming blog. You have any suggestion or comments, please use our comment box.